Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BurlesqueOnline (versie 27 augustus 2017)

Onderhavige algemene voorwaarden regelen de relatie tussen de Klant (“je”, “jij”) en de Verkoper (“wij”, “ons”). Door de website van de Verkoper te gebruiken, het plaatsen van reserveringen of bestellingen, ga je er mee akkoord dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

1. Identiteit van de Verkoper
De verkoper is burlesque and more, handelsnaam van 1018 Commerce
Burlesque Online
Habraken 2323-E
5507 TK Veldhoven 

KvK- nummer: 17 18 20 81
BTW-nummer: NL 822 80 77 01 B01
Tel: 085 - 0 16 17 18
E-mail: info@burlesqueonline.nl

2. Bestellingen en reserveringen

Bestellingen
Je kan artikelen in de webshop van BurlesqueOnline bestellen, deze betaal je dan vooraf. Je koopt de artikelen online, telefonisch of via een andere communicatietechniek. Je bestelling wordt – na ontvangst van de betaling – geleverd op een door jou gekozen adres. Omdat je de artikelen al hebt gekocht voor je ze kon bekijken, geldt het recht van koop op afstand. Dat wil zeggen dat je na de levering recht hebt op 14 dagen herroepingsrecht (zie punt 7). Als een artikel niet voldoet aan je verwachtingen, kan je dus afzien van je bestelling.

Reserveringen
Wanneer je een artikel in de webshop van BurlesqueOnline reserveert, kun je kiezen voor de optie afhalen. Je kunt je artikel dan op afspraak afhalen bij ons bedrijfspand in Veldhoven.
Je kan de gereserveerde artikelen rustig bekijken en pas dan beslis je of je de artikelen ook echt wilt kopen. Zo voorkom je dat het online gereserveerde artikel toch niet aansluit bij je wensen. Pas wanneer je betaalt, dit kan zowel contant of per pinbetaling, wordt de koop definitief. Omdat je de artikelen reserveert en aankoopt nadat je ze hebt kunnen bekijken, is dit geen verkoop op afstand. Je hebt daarom geen herroepingsrecht (zie punt 8).

3. Aanbod en assortiment

Het aanbod en assortiment is bestemd voor een normaal, niet commercieel gebruik door een consument. Een consument is: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt.
Afbeeldingen zijn enkel illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.
Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd door de Verkoper, het wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Om ieder misverstand te vermijden, verzoeken we je om steeds vooraf contact op te nemen met de klantendienst. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Voor sommige artikelen is een – al dan niet uitgebreide – montage nodig of dienen voorbereidende werkzaamheden te worden uitgevoerd. Je bent als enige verantwoordelijk om hiervoor de nodige schikkingen te treffen.
Wij behouden ons het recht voor om bestellingen of reserveringen te weigeren in de volgende gevallen:

> Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade wil van de Klant;

> Wanneer wij mogen veronderstellen dat ze geplaatst worden voor professionele doeleinden of commercieel gebruik; > In het geval wij vermoeden dat je de intentie hebt om de artikelen zelf door te verkopen;

> Bij vaststelling van een abnormale hoeveelheid van bestelde of gereserveerde artikelen;

> Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;

> Bij vaststelling van een ongeldig aanbod;

> Bij overmacht.


4. Prijzen
De prijzen slaan uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Eventuele bijkomende (verplichte) leverings-, reserverings-, service-, of andere administratieve kosten worden apart vermeld.

Het afhalen van de reserveringen bij het bedrijfspand in Veldhoven is gratis.

Tenzij anders werd aangeduid, worden voor leveringen buiten de afhaalpunten leveringskosten in rekening gebracht van 4,95 euro. Indien het totale bestelde bedrag boven de 100 euro ligt, vervallen de verzendkosten en worden de artikelen gratis verzonden volgens de standaard verzendmethode. Optioneel kan er ook gekozen worden voor extra bezorgopties. Voor deze voorkeursleveringen, bijvoorbeeld op een geselecteerde dag of dagdeel kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. De eventueel bijkomende kosten worden samen met de opties weergegeven. BurlesqueOnline kan geenzins aansprakelijk worden gesteld voor vertraging tijdens de verzending of leveringen die niet op een voorkeursmoment worden bezorgd.


Bestellingen kunnen in de webshop van BurlesqueOnline op verschillende manieren worden betaald in de veilige betaalomgeving. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden opgenomen, waaronder iDeal-betalingen, paypal, creditcard en achteraf betalen. Indien er extra transactiekosten in rekening worden gebracht, wordt dit weergegeven bij de geselecteerde betaalmethode.

5. Levering
De wijze van levering wordt in de productinformatie bij het artikel en in de bevestigingsmail aangeduid. Wij doen het mogelijke om bestelde en gereserveerde producten tijdig te verzamelen uit beschikbare voorraad. De door ons opgegeven leveringsdata zijn niet bindend. Indien de leveringsdatum dient te worden gewijzigd, zullen wij je hierover direct contacteren, om een nieuwe datum voor te stellen.

Optioneel kan er ook gekozen worden voor extra bezorgopties. Voor deze voorkeursleveringen, bijvoorbeeld op een geselecteerde dag of dagdeel kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. De eventueel bijkomende kosten worden samen met de opties weergegeven. BurlesqueOnline kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor vertraging tijdens de verzending of leveringen die niet op een voorkeursmoment worden bezorgd.

Bij artikelen die niet op voorraad zijn biedt BurlesqueOnline de mogelijkheid een melding in te stellen om op de hoogte te worden gebracht wanneer een artikel opnieuw op voorraad komt. Omdat in de formule en werkwijze die BurlesqueOnline hanteert de artikelen niet regelmatig of niet meer binnen komen is dit enkel een suggestieve melding. Deze melding kan naar meerdere klanten gelijktijdig worden verstuurd. Hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Reserveringen kunnen op afspraak worden afgehaald bij het bedrijfspand van BurlesqueOnline in Veldhoven. Ze blijven er 14 dagen beschikbaar, waarna – bij niet-afhaling – de reservering automatisch en kosteloos wordt geannuleerd.

6. Garantie en klachten

6.1. Garantie
Wettelijke Garantie: BurlesqueOnline hanteert scherpe prijzen, lager dan de reguliere verkoopprijzen. Doordat wij grote partijen inkopen, bijvoorbeeld afkomstig vanuit faillissementen zijn wij niet altijd officieel dealer van de verkochte merken. Om deze reden kunnen wij de garantie of defecten niet altijd claimen bij de fabrikant. Omdat service bij ons hoog staat geven wij op iedere aankoop een garantie van 3 maanden, geldend vanaf de aankoopdatum. Als er aanspraak wordt gemaakt op deze garantie behouden wij ons het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten voor herstelling buiten verhouding zijn, of indien een herstelling onmogelijk is. Defecten die zich uitten na een periode van 3 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs van de klant.

Fabrieksgarantie: Op sommige artikelen is fabrieksgarantie van toepassing. Elke fabrieksgarantie laat de wettelijke garantie onveranderd. Deze fabrieksgarantie begint op hetzelfde moment te lopen als de wettelijke garantie, tenzij anders vermeld. Omdat wij niet van ieder verkocht merk officieel dealer zijn moet voor deze fabrieksgarantie aanspraak worden gemaakt bij de fabrikant zelf, niet bij Verkoper.

Garantievoorwaarden: Om een beroep te doen op een garantie, moet je het aankoopbewijs of de factuur kunnen overleggen. De garantie is niet overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen de 2 maanden na vaststelling, binnen de garantieperiode, ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Iedere garantie aanspraak dient vooraf gecommuniceerd te worden. Artikelen die niet vooraf zijn aangemeld kunnen niet in behandeling worden genomen.


Uitsluitingen: De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur – zoals bijvoorbeeld slijtageartikelen of artikelen met een kortere vervaldatum – of in geval van tussenkomst door een niet door ons aangewezen derde.

6.2. Klachten
Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar klantenservice@BurlesqueOnline.nl zodat we samen kunnen kijken naar een oplossing. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden bij bijvoorbeeld consuwijzer. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie.
Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet ergens anders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

7. Herroepingsrecht

7.1. Volgende bepaling is enkel van toepassing op bestellingen (zie punt 2).

Je hebt het recht aan de Verkoper mee te delen dat je afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel. Deze termijn laat je toe het gekochte artikel te beoordelen zoals in een winkel.

Je kunt het gekochte artikel bekijken en inspecteren. Tijdens deze periode dien je het gekochte artikel met de nodige zorg te hanteren. Je mag het artikel slechts in die mate uitpakken voor zover het noodzakelijk is om je inspectierecht uit te oefenen. Het gekochte artikel kan slechts in de initiële staat worden teruggezonden.

Je bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan wat nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Wanneer het artikel met andere woorden niet meer verkoopbaar is en je verder bent gegaan dan enkel inspecteren (gebruik maken van een elektrische tandenborstel, scheerapparaten, koffiezetapparaten, …) zal het artikel volledig worden aangerekend (o.a. bij artikelen waarbij hygiëne van belang is).

Ook bij montage van de artikelen tot een afgewerkt eindproduct, geldt dat deze er als gevolg van de montage en demontage niet meer als nieuw uitzien waardoor deze artikelen niet meer verder kunnen worden verkocht.

Voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht niet:
> Voor audio-en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling is verbroken;
> Artikelen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
> Artikelen die verzegeld zijn en niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling is verbroken. Hieronder vallen onder andere borstkolven, flesjes, speentjes, ondergoed, badkleding;
> Digitale inhoud die met je toestemming reeds werd geleverd/gedownload tijdens de duur van de herroeping;

Voldoet het artikel niet aan uw verwachtingen? Je kunt;
> Het gekochte artikel terugsturen na aanmelding van het retour (RMA) door middel van het retourformulier. Hierna zal een persoonlijk retourlabel worden aangemaakt tegen gereduceerde kosten. Deze dient te worden afgerekend. Uitsluitend op deze manier kan een retourzending in behandeling worden genomen;
> Het artikel terugbrengen naar het bedrijfspand van BurlesqueOnline, hiervoor dient eveneens vooraf een retourformulier ingevuld te worden en een afspraak te worden gemaakt.

Je aankoopbedrag zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na je retourmelding worden teruggestort op het rekeningnummer en via dezelfde betaalmethode waarmee de betaling is gedaan. BurlesqueOnline kan de uitbetaling pas doen op het moment dat het pakket retour is ontvangen.

Kort samengevat (de 14/14/14 regel);
1) Bestel je een artikel bij BurlesqueOnline, dan heb je vanaf de dag van ontvangst 14 dagen de tijd om je bestelling of een deel er van retour aan te melden.
2) Na je retourmelding heb je 14 dagen de tijd om het artikel naar ons terug te sturen.
3) Binnen 14 dagen na je retourmelding storten wij het geld terug op je rekening (als deze voldoet aan de retourvoorwaarden zoals hierboven beschreven). Uitzondering hierop is als wij het pakket op de 14e dag nog niet in ons bezit hebben, BurlesqueOnline kan de uitbetaling pas doen op het moment dat het pakket retour is ontvangen.

Staat je vraag over het retourneren van een artikel hier niet tussen of heb je er vragen over? Neem gerust contact op met de klantenservice voor vragen over retourneren.

7.2. Volgende bepaling is enkel van toepassing op reserveringen (zie punt 2).

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

8. Klantenservice
Wij doen graag ons best voor je omdat wij het liefst tevreden klanten hebben! Daarbij hoort ook dat je ons eenvoudig kunt bereiken met je vragen, voor advies of andere dingen die je graag persoonlijk met ons wilt bespreken. Dit kan zowel via telefonisch, als per mail. Ook via facebook of whatsapp kun je in contact komen met ons:

Vestigingsadres
Burlesque and more is een handelsnaam van 1018 Commerce
Habraken 2323-E
5507 TK Veldhoven (langskomen alleen op afspraak, geen winkeladres)
KvK: 17182081
BTW: NL814880496B01

Telefoon: +31(0) 40 21 83 085
Email: klantenservice@burlesqueonline.nl

9. Privacy
BurlesqueOnline vindt het belangrijk om je een veilige online omgeving te bieden. Privacy is daar een belangrijk onderdeel van. Wij gaan daarom zorgvuldig om met de gegevens die je ons verstrekt. Wij zorgen er voor dat niemand onterecht je gegevens kan zien of je identiteit of gegevens kan misbruiken. Dat doen wij door het beveiligen van onze systemen.
Wij gebruiken je gegevens alleen voor het doel waarvoor jij ze hebt verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij een bestelling, informatie op te vragen of aanvragen in te dienen. BurlesqueOnline zal je gegevens niet aan derden verkopen en zal alleen aan derden ter beschikking stellen als dit nodig is om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke eisen.

Als BurlesqueOnline je gegevens wil gebruiken voor andere doeleinden, dan zullen wij contact met je opnemen om toestemming te vragen.

Gebruik webshop
Bij elk bezoek aan onze webshop herkent onze webserver automatisch het ip-adres. Bij een bezoek aan onze webshop worden de volgende gegevens bewaard:
-    Je e-mailadres als je dit aan ons doorgeeft
-    Alle informatie over de pagina’s die je op onze webshop bezocht hebt

Deze gegevens worden alleen gebruikt om de inhoud van de onze webshop te verbeteren en het aantal bezoeken op onze webshop te kunnen vaststellen.

De bovenstaande gegevens worden alleen intern gebruikt en worden niet doorgegeven of verkocht aan derden.

10. Algemene bepalingen
Deelbaarheid: Indien onverschillig welke bepaling van de Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Verzaking: Het feit dat wij nalaten de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze Voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand van de rechten waarover we krachtens onderhavige Voorwaarden beschikken en verhindert ons niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen.

Wijziging Voorwaarden: Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om deze Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de Voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elke reservering en/of bestelling na een wijziging houdt de aanvaarding in van de nieuwe op dat moment geldende voorwaarden.
De voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt.

Voorrang documenten: In geval van tegenstrijdigheden tussen huidige Voorwaarden en bijzondere voorwaarden primeren de bepalingen van de bijzondere voorwaarden.

Risico’s internet: Je bent bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook ben je bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. Je aanvaardt dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige schade, door het gebruik van onze websites of internet, als gevolg van voormelde risico’s.

Bewijs: je aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Algemene voorwaarden | Privacy policy & cookies |

Copyright © 2024 All rights reserved | Beoordeling door klanten 9.3 / 10 - 81 beoordelingen